Jaarrekening in Breda

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van een onderneming dat ieder jaar wordt opgesteld. Deze jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat er het afgelopen jaar met de onderneming is gebeurd. De jaarrekening komt voort uit de administratie, die op zijn beurt weer wordt opgesteld aan de hand van facturen, bonnen en bankafschriften. In de meeste gevallen draagt een accountant zorg voor de jaarrekening van een bedrijf. In Breda kunt u uw accountant in Breda, inschakelen voor het laten opstellen van de jaarrekening van uw onderneming.

Uw jaarrekening opstellen

Voor ondernemers in Breda of in de omgeving van Breda stellen wij, indien gewenst, een jaarrekening op. Bij het opstellen van de jaarrekening houden wij rekening met het doel hiervan. Het belangrijkste doel hierbij is het overzicht en vergelijken. Een jaarrekening geeft u een overzicht van de financiële gang van zaken. Ook kunt u aan de hand van de jaarrekening een vergelijking maken met bijvoorbeeld voorgaande jaren of branchegenoten. Een tweede doel van de jaarrekening is de financiële verantwoording die een onderneming ieder jaar dient af te leggen aan de Belastingdienst. De gegevens uit de jaarrekening worden gebruikt bij het indienen van de winstaangifte inkomstenbelasting. Ook bij controle kijkt de Belastingdienst aan de hand van de jaarrekening of alles netjes is gedaan. In sommige gevallen moet de jaarrekening ook nog voldoen aan een derde doel; het afleggen van financiële verantwoording aan een externe partij, zoals bijvoorbeeld een bank.

Voor onze klanten in Breda en omstreken houden wij rekening met al deze doelen bij het opstellen van de jaarrekening. Kunnen wij ook uw bedrijf in Breda van dienst zijn? Neemt u dan contact met ons op.