Salarisadministratie in Breda

0900 Accountant kan u als accountant in Breda op verschillende manieren ondersteunen bij de salarisadministratie. Sommige ondernemers kiezen ervoor de salarisadministratie zelf te doen. Hier komt echter heel wat bij kijken, meer dan waar u misschien in eerste instantie bij stilstaat! Zo moeten er bijvoorbeeld loonstroken en een jaaropgave worden gemaakt voor de zorgverlener en de eigen administratie, en moeten er reiskosten en andere vergoedingen worden berekend die zijn afgesproken met de zorgverlener. Ook moet er maandelijks een bedrag worden afgedragen aan de Belastingdienst; opgebouwd uit loonheffing, premies voor werknemersverzekeringen en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

U kunt er als ondernemer ook voor kiezen om uw salarisadministratie uit te besteden aan een specialist. In Breda en in de omgeving van Breda kunt u hiervoor bij uw accountant terecht.

Salarisadministratie voor alle branches

Er zijn een aantal reguliere werkzaamheden die onze salarisadministratie voor ondernemers in Breda verricht; zo berekenen wij voor uw personeel het loon in duplo per personeelslid, per maand gespecificeerd van bruto naar netto. Ook verzorgen wij extra loonberekeningen in verband met tantième of 13e maand. We berekenen voor u vakantiebijslag, overwerk, onregelmatigheidstoeslagen en dergelijke en dragen wij zorg voor aan- en afmeldingen bij het pensioenfonds. Hiernaast kunnen wij u van dienst zijn in al uw zaken met betrekking tot de Belastingdienst, zoals het verzorgen van de aangifte loonbelasting en rechtstreeks elektronische indiening en het verzorgen van het jaarwerk ten behoeve van de fiscus.

Wij kunnen in Breda uw salarisadministratie voor onze rekening nemen, ongeacht de branche waarin u werkzaam bent. Wilt u weten wat de salarisadministratie voor uw onderneming in Breda kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op.